loader

Tarieven en vergoedingen

Therapie bij Mees & Hagel Psychologen wordt vergoed vanuit uw zorgverzekering. U dient daarvoor een verwijzing te krijgen van uw huisarts. Er wordt therapie geboden binnen zowel de Generalistische Basis GGZ als Specialistische GGZ.

Mees & Hagel Psychologen is aangesloten bij 1nP, een digitaal GGZ netwerk voor zelfstandig gevestigde hulpverleners in de zorg. De kosten worden gedekt uit de basisverzekering. Dat betekent dat, indien u nog geen andere zorgkosten heeft gemaakt dit jaar, uw verplichte eigen risico zal worden aangesproken. Voor 2021 is dat vastgesteld op € 385 per verzekerde.

Afspraken afzeggen

Indien u uw afspraak wenst te annuleren, dient u dit minimaal één werkdag van te voren telefonisch te doen. Dit houdt in dat u minstens 24 uur voor de afspraak (weekends niet meegerekend) belt en de reden van uw afzegging bespreekt. Tevens kunnen we dan een nieuwe afspraak maken. Als u korter van te voren afzegt, wordt de betreffende sessie bij u in rekening gebracht. Zorgverzekeraars vergoeden helaas geen no shows. U blijft zelf verantwoordelijk voor het maken van een nieuwe afspraak. Als u alleen een voicemail bericht inspreekt met uw afzegging, verzoeken wij u op een later tijdstip terug te bellen voor een vervolgafspraak.

Het is belangrijk dat u probeert zich zoveel mogelijk aan de gemaakte afspraken te houden, omdat wij vanwege een volle agenda, niet kunnen garanderen dat we op korte termijn een nieuwe afspraak kunnen plannen.

Hilde Mees: 06-55024360

Chawa Agsteribbe: 06-19926806

Email: info@meeshagel.nl

Volgens de richtlijnen van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) worden afspraken, die niet tijdig worden afgezegd, geregistreerd als een no-show. Mees & Hagel Psychologen behoudt zich het recht voor om de gemiste afspraak in rekening te brengen bij de cliënt. Daarbij wordt een bedrag van EUR 70 tot 75,– gehanteerd.